Zápis prijatých žiakov do 1. ročníka na školský rok 2016/2017 sa uskutoční vo štvrtok 19. mája 2016 v čase od 8.00 do 15.00 h v budove Obchodnej akadémie, Murgašova 94, Poprad, v miestnosti - trieda III. A - 1. poschodie vľavo.

Obchodná akadémia v Poprade zverejňuje výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v januári tohto roka vyhlásilo v poradí už 4. ročník súťaže TOP turistická destinácia regiónu.

Súťaž sa uskutočnila v rámci celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016 v dňoch 26. – 28. apríla 2016 v Nitre.

Cieľom súťaže je vyhľadávať talentovaných žiakov a viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu, výsledkom ktorého má byť vytvorený súťažný projekt, v rámci ktorého majú prilákať turistov do zvolenej destinácie a takto podporiť cestovný ruch.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväzu cestovného ruchu SR a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch rozhodla o tom, že naše dievčatá Klára Chovanová a Michaela Jurčová z III. E triedy  sa umiestnili v silnej konkurencii na veľmi peknom druhom mieste.

Okrem CENY MINISTRA si dievčatá odniesli poukážku v hodnote 300 EUR na nákup elektroniky.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a k dosiahnutému výsledku im  blahoželáme.

Výsledková listina

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí sú prijatí bez prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2016/2017 v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia

P. č.

Kód st

Spolu

Kód

prijatia

1.

2482

196

P1

2.

1089

191

P1

3.

0333

187

P1

4.

9822

186

P1

5.

1447

186

P1

6.

3302

186

P1

7.

5564

182

P1

8.

6777

182

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 04. 05. 2016 od  08.00 – 15.00 h.

 

Výsledková listina

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí sú prijatí bez prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2016/2017 v študijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu

P. č.

Kód st

Spolu

Kód

prijatia

1.

2428

196

P1

2.

0646

191

P1

3.

3302

186

P1

4.

6777

182

P1

5.

8678

182

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 04. 05. 2016 od  08.00 – 15.00 h.

Poprad 27. 04. 2016

                                                                                                        Ing. Iveta Račeková

                                                                                                             riaditeľka školy

Koncom marca sa zúčastnila vybraná skupina žiakov II.D triedy celoštátnej súťaže Vitajte v našom regióne v programe Podnikanie v Cestovnom ruchu ako súčasť podujatia JA Veľtrh podnikateľských talentov. Finále súťaže sa uskutočnilo v Bratislave, kde predstavili región Poprad – Kvetnica s jej najzaujímavejšou časťou – baňou z roku 1308. Súťažný tím pod názvom Tatranské svište inštaloval stánok s ukážkami vyťažených drahých kameňov, či makety banského vozíčka a bane. Uvedený región predstavili aj prezentáciou na pódiu pred divákmi.

K úspešnej reprezentácii blahoželáme.