Žiaci 2. ročníka aj v tomto roku absolvovali kurz pohybových aktivít v prírode - plavecký kurz, a to priebehu školského roka ako základný výcvik a 30. 05. - 03. 06. 2016 ako zdokonaľovací plavecký kurz.

Dňa 6. júna 2016 sa žiačky III. E triedy študijného odboru služby v ce