V priestoroch spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi sa 6. júna t. r. uskutočnilo finále II. ročníka grantového programu iNOVEum. Program bol určený mladým ľuďom, u ktorých mal rozvíjať ich podnikavosť. Jeho cieľom bolo nájsť dobrý podnikateľský nápad, nastaviť obchodný model, otestovať myšlienku v malom meradle a prostredníctvom vytvorenia predajného webu uviesť nápad do reálneho života. Našu školu reprezentoval študent III. D triedy Adam Benko s nápadom "Modrotlačovky". Realizoval nápad obnovy používaných džínsových odevov s využitím prvkov  modrotlačovej látky. V silnej zostave 8 tímov zo škôl spišského regiónu získal grant z Nadačného fondu Embraco v Nadácii Pontis vo výške 500,- €. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme  a prajeme mu veľa podnikateľských úspechov.

Od 21. mája do 25. mája sme sa počtom 8 účastníkov, ktorí urobili 27 jázd, zapojili  do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli". Najaktívnejší boli :

1. miesto - 5 jázd do školy - Olívia Mudráková II.C
                                          Ivana Šoltysová II.C
                                          Ing. Ľuboš Marcinko
2. miesto - 4 jazdy do školy - Marko Kalafut II.B
                                           Filip Čunderlík I.C

V dňoch 28. mája - 1. júna 2018 sme uskutočnili so žiakmi 2. ročníka v AQUA CITY Poprad kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy.

 

Oznam

Obchodná akadémia Poprad vypisuje 2. kolo prijímacích skúšok v študijnom odbore

6317 M obchodná akadémia

Počet voľných miest:                                     5

Termín konania 2. kola:                              19. jún 2018

Uzávierka evidencie prihlášok:                 12. jún 2018

V piatok 11. mája 2018 sa žiaci I. D triedy študijného odboru služby v cestovnom ruchu zúčastnili na 7. ročníku výstavy cestovného ruchu REGION TOUR EXPO 2018 v Trenčíne. Na výstave sa predstavilo takmer 50 vystavovateľov pôsobiacich nielen v oblasti cestovného ruchu, ale prezentovali sa aj firmy, ktorí ponúkajú slovenské, resp. české produkty.

Naši žiaci sa zároveň zúčastnili na prehliadke Trenčianskeho hradu.

Výsledková listina

 

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí vyhoveli kritériám prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia: tu

 

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí vyhoveli kritériám prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 v študijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu: tu

 

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2018/2019: v odbore obchodná akadémia (tu) a cestovný ruch (tu)

 

 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v študijných odboroch:

  • 6317 M obchodná akadémia,
  • 6355 M služby v cestovnom ruchu

 

sa uskutoční dňa 24. mája 2018 (štvrtok) v čase od 8.00 h do 14.00 h na 1. poschodí na sekretariáte Obchodnej akadémie Poprad.

Na zápis je potrebné doniesť zápisný lístok, ktorý vydá základná škola.

 

Poprad 17. mája 2018

Ing. Iveta Račeková

riaditeľka školy

                                                                                  

Žiaci 1. až 4. ročníka majú v dňoch 14. mája 2018 (pondelok) a 17. mája 2018 (štvrtok) riaditeľské voľno z dôvodu prijímacích skúšok do 1. ročníka.

Obedy v školskej jedálni sa v uvedených dňoch nebudú žiakom vydávať, všetci žiaci sú odhlásení z obedov.
 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka OA Poprad na školský rok 2018/2019 sa uskutočnia v 1. kole nasledovne:

1. termín:        14. 05. 2018

2. termín:        17. 05. 2018

Prezentácia žiakov je od 07.15 h v budove školy.

Začiatok prijímacej skúšky je o 08.00 h.

Upozornenie

Žiak, ktorý sa prihlásil na obidva študijné odbory v Obchodnej akadémii Poprad, sa musí zúčastniť prijímacích skúšok 14. 05. 2018 aj 17. 05. 2018, aby bol zaradený do poradia na prijatie na štúdium v obidvoch študijných odboroch.

V dňoch od 25. 04. do 27. 04. 2018 sa v rámci súťaže Mladý tvorca v Nitre konala súťaž Top turistická destinácia regiónu.

Cieľom súťaže je prilákať návštevníkov do turistickej destinácie, ktorá ponúka bohaté možnosti na využitie voľného času. Lenka Štefaňáková, Dominika Krojerová a Adam Benko, žiaci III. D triedy, odbor služby v cestovnom ruchu, zaujali odbornú porotu svojim projektom s názvom Vernár spieva. 

V rámci celoslovenského kola v Nitre vybojovali nádherné prvé miesto a domov si odniesli okrem Ceny Ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky aj poukážku v hodnote 500 EUR na nákup spotrebnej elektroniky.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!

Dňa 26. apríla 2018 sa v Žiline konala celoslovenská prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu úspešne reprezentoval Adam Benko, žiak III. D triedy.  S prácou Drobnochov – pre radosť, krásu, úžitok sa v odbore 01 Problematika voľného času  umiestnil na krásnom druhom mieste.

Ďakujeme a blahoželáme!

Žiaci 1. a 2. ročníka sa 26. apríla 2018 zúčastnili na dejepisnej exkurzii v Betliari. Pozreli si nádherný kaštieľ aj s odborným výkladom a priľahlý park. Pri spiatočnej ceste sa zastavili aj v Rožňave a pozreli si historické štvorcové námestie.

Táto dejepisná exkurzia nadviazala na predchádzajúce exkurzie v Spišskej Kapitule a v Levoči, na ktorých sa zúčastnili naši žiaci v tomto školskom roku a ktoré zorganizovali vyučujúce Mgr. Iveta Jaurová a Mgr. Lýdia Budzáková.

Výsledková listina

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí sú prijatí bez prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia

P. č.

Kód st

Spolu

Kód

prijatia

1.

7065

196

P1

2.

6621

187

P1

3.

2557

187

P1

4.

7911

186

P1

5.

4873

186

P1

6.

3355

182

P1

7.

7728

182

P1

8.

2235

182

P1

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 03. 05. 2018 od  08.00 – 15.00 h.

V dňoch 24. a 25. apríla 2018 sa uskutoční praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia.

V študijnom odbore služby v cestovnom ruchu sa uskutoční praktická časť odbornej zložky MS - obhajoba vlastných projektov - v dňoch 2. až 4. mája 2018.

Našim maturantom držíme vám palce!

V utorok 17. apríla 2018 sa uskutočnila súťaž hliadok Slovenského Červeného kríža, na ktorej sa naši žiaci umiestnili na vynikajúcom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

 

Dňa 13. apríla 2018 sa v našej škole konali štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie, na ktorej sa zúčastnilo 25 žiakov 4. ročníka. Garantom štátnej skúšky je Ekonomická univerzita v Bratislave.

Zaujímavé odkazy

  

  

 

Go to top